Her finder du kontaktoplysninger på de personer hos Willis Towers Watson, der kan rådgive og hjælpe dig med at få svar på dine spørgsmål til Skoleforsikringsprogrammet.

Skadesforsikring

Bygning, løsøre, motor, ansvar mm.:

Randi Schønfeld
Randi Schønfeld

Randi tager sig af henvendelser fra folkehøjskoler, friskoler og frie fagskoler vedrørende skader, opkrævninger, ændringer til policer med mere.

(+45) 88 13 94 81
Send e-mail

Mette Bjørnlund Engelsen
Mette Bjørnlund Engelsen

Mette tager sig af henvendelser fra efterskoler, lilleskoler, privatskoler og daghøjskoler vedrørende skader, opkrævninger, ændringer til policer med mere.

(+45) 88 13 95 64
Send e-mail

Britt Smed
Britt Smed

Britt tager sig af henvendelser vedrørende telefoniske og personlige gennemgange af forsikringsprogrammer med mere.

(+45) 88 13 95 70
Send e-mail

Tom
Tom Munk Jensen

Tom tager sig af henvendelser vedrørende telefoniske og personlige gennemgange af forsikringsprogrammer med mere.

(+45) 88 13 95 94
Send e-mail

Lars Skibsted
Lars Skibsted

Lars tager sig af kontakten til jeres skoleforening og forsikringsselskaber og har det overordnede ansvar for samarbejdet. Lars Skibsted  står naturligvis også til jeres disposition i al almindelighed.

(+45) 88 13 94 29
Send e-mail

Pensionsforsikring

Gruppeliv og pensionsordning – TAP’er:

Rådgivningsteamet
Rådgivningsteamet

Rådgiver de enkelte medarbejdere om deres firmapensionsordningen og behandlingsforsikringen. Rådgivningsteamet kan desuden hjælpe med at booke tid til en rådgivningssamtale.

(+45) 88 13 92 82
Send e-mail

Lone Irring Thomsen
Lone Irring Thomsen

Lone står for den daglige administration af pensionsaftalen samt evt. ændringer heraf og håndterer henvendelser fra den enkelte skoles administrationsafdeling.

(+45) 88 13 94 09

Niels Stampe
Niels Stampe

Den ansvarlige mægler som har kontakten med skoleforeningerne og pensionsselskaberne om den overordnede kontrakt.

Send e-mail