Bestyrelses- og ledelsesansvar

Bestyrelses- og ledelsesansvar (herefter kaldet bestyrelsesansvar) er det ansvar, som personer bærer under udøvelsen af deres daglige arbejde som leder, bestyrelsesmedlem eller anden stilling med ledelsesbeføjelse.

Bestyrelsesansvaret er personligt og ubegrænset i sin form, hvilket vil sige, at man som bestyrelsesmedlem eller leder kan blive erklæret personlig konkurs, hvis man bliver mødt med et erstatningskrav, som man ikke kan betale.

Foreligger der et tab, skal den skadelidte påvise, at skadevolders handling eller undladelse har været årsag til tabet. Uoverensstemmelser om årsag til tabet følger almindelig lovgivning og retspraksis.

Kriminalitetsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikringen indeholder også en kriminalitetsdækning, som dækker skolens eller institutionens tab i tilfælde af kriminelle handlinger – eksempelvis ved underslæb fra en ansat, netbanksindbrud mm. (forholdet skal politianmeldelses)

Vi er klar til at rådgive og hjælpe dig med at få svar på dine spørgsmål.