Samarbejdet mellem skoleforeningerne og Willis Towers Watson giver private institutioner mulighed for at benytte sig af helhedsorienteret risikorådgivning via et skræddersyet forsikrings- og sikringsprogram.

Skræddersyet forsikringsprogram

Kort fortalt går samarbejdet mellem Willis Towers Watson og skoleforeningerne ud på, at Willis Towers Watson løbende udvikler Skoleforsikringsprogrammet til skolernes fordel – særligt med hensyn til dækninger, skadeforebyggelse og pris.

Forsikrings- og sikringsprogrammet er specielt tilpasset skolernes og institutionernes aktuelle behov og indeholder alle de relevante forsikringsdækninger, som skolerne og institutionerne har behov for.

Når institutionen indgår i samarbejde med Willis Towers Watson om forsikringsprogrammet, går al korrespondance fra institutionen til forsikringsselskabet via Willis Towers Watson.

Jeres fordele

Som skole eller institution får I en uvildig forsikrings- og sikringsrådgiver til jeres rådighed, som giver jer sikkerhed og tryghed i forhold til jeres risici.

Fordele ved Skoleforsikringsprogrammet:

  • Helhedsorienteret risikorådgivning
  • Unikke forsikringer til konkurrencedygtige priser
  • Koncepter og ydelser til skadeforebyggelse
  • Skræddersyet rapport med anbefalinger til begrænsning af tab
  • Faglig hjælp i skadessituationer

Uafhængig rådgivning

Willis Towers Watson er en af Danmarks største forsikringsmæglere og tilbyder uafhængig og kompetent rådgivning inden for områderne Skade & Risk Management samt Pension & Benefit.

I Danmark har Willis Towers Watson omkring 450 medarbejdere på fem kontorer i Nærum, Middelfart, Holstebro, Aarhus og Aalborg. På verdensplan er Willis Towers Watson blandt de førende internationale forsikringsmæglerkoncerner med kontorer i over 140 lande.

Forsikringsmæglere er uvildige rådgivere, der alene har til formål at hjælpe sine kunder. Willis Towers Watson sikrer, at der udbydes de bedste forsikringer til den bedste pris, og at kunderne får den erstatning, de har krav på.

Kunderne kan derfor regne med, at Willis Towers Watson er på deres side, hvis de bliver involveret i vanskelige sager om forsikringer, ansvar eller erstatningsudbetalinger.

I får overblik

Samarbejdet med Willis Towers Watson indledes på et møde hos jer. På mødet gennemgår og analyserer Willis Towers Watson jeres særlige risici og redegør for forskelle mellem jeres nuværende forsikringsprogram og skoleforsikringsprogrammet.

Vi er klar til at rådgive og hjælpe dig med at få svar på dine spørgsmål.