Løntab for ledere

Skoleledere er ikke, som de øvrige ansatte på skolen, omfattet af Lønmodtagernes Garantifond. Det betyder, at lederen – i tilfælde af skolens konkurs – ikke har nogen sikring af sit løntilgodehavende.

Ønsker skolen at sikre, at lederne fortsat får løn, hvis skolen går konkurs, kan der etableres en løntabsforsikring, som sikrer lederne op til 90.000 kr. for en 3-måneders periode (maksimalt 30.000 kr. pr. måned plus pensionstillæg).

Der vil være dækning på forsikringen for op til to personer. Erstatningen er skattepligtig.

Herved sikrer skolen, at lederne får en vis kompensation i tilfælde af skolens konkurs.

Vi er klar til at rådgive og hjælpe dig med at få svar på dine spørgsmål.