Lovpligtig arbejdsskadeforsikring

Det er lovpligtigt for en skole eller institution at etablere en arbejdsskadeforsikring for de ansatte, som dækker ulykker der sker i forbindelse med udøvelse af de ansattes arbejde for skolen eller institutionen.

Forsikringen giver mulighed for følgende erstatning for personskader i henhold til ‘Lov om arbejdsskadesikring’:

  • Betaling af udgifter til sygebehandling, optræning og hjælpemidler
  • Erstatning for tab af erhvervsevne
  • Godtgørelse for varigt mén
  • Overgangsbeløb ved dødsfald
  • Erstatning for tab af forsøger

Særlige ekstra ydelser i skoleprogrammet

Willis Stifinder

Med Willis Stifinder kan du med den rette behandling, hjælp og viden komme hurtigere tilbage i din normale tilværelse efter en arbejdsskade.

Stifinder indsatsen foretages primært af en sygeplejerske, som i samarbejde med det øvrige Stifinder-team hjælper den skadelidte eller sygemeldte medarbejder.

Stifinder teamet vil hjælpe den skadelidte eller sygemeldte medarbejder med at undersøge mulighederne for behandling med fokus på at blive rask. Stifinder teamet vil desuden rådgive den sygemeldte eller skadelidte medarbejder om sociale rettigheder og pligter i forbindelse med sygefravær.

Stifinder er et rådgivningskoncept, som skoler og institutioner kan bruge i tilfælde, hvor en medarbejder forventes af få mén eller erhvervsevnetab efter en arbejdsskade.

Facilitet til Arbejdspladsvurdering (APV)

Der bliver stillet en arbejdspladsvurderingsfacilitet til rådighed, som vil gøre arbejdet med at lave kortlægningen, herunder statistik på baggrund af kortlægningen, let og overskuelig.

Frivillig arbejdsskadeforsikring som giver dig bedre dækning

Hovedparten af det forældrearbejde eller frivillige arbejde, der bliver udført på skolerne, er ikke omfattet af arbejdsskadeloven. Forældrearbejdet er dog omfattet af loven, hvis der er tale om et ansættelsesforhold, og når arbejdet falder ud over det, der sædvanligvis forventes at blive ydet af forældrekredsen på en privat skole.

Det typiske arbejde forældrene foretager sker ikke under et ansættelsesforhold, og arbejdet forældrene deltager i, vil for det meste anses for at være sædvanligt. Derfor har vi etableret en frivillig arbejdsskadeforsikring, som netop går ind og dækker ulykker sket i de tilfælde, som ikke er omfattet af arbejdsskadeloven. Forsikringen omfatter de personer, der under frivilligt arbejde på den forsikrede skole kommer til skade, uanset om Arbejdsskadestyrelsen eller Ankestyrelsen afviser den anmeldte skade, hvis:

  • afvisningen sker, fordi der ikke er tale om et ansættelsesforhold mellem den person, der udfører frivilligt arbejde, og den forsikrede skole, og
  • afvisningen begrundes af Arbejdsskadestyrelsen eller Ankestyrelsen med, at det arbejde, der er udført, ikke går udover, hvad man med rimelighed kan forvente, at vedkommende påtager sig.

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrev fra WTW , så sikrer du, at du bliver opdateret med artikler om risikostyring, sikring og sikkerhed.

Vi er klar til at rådgive og hjælpe dig med at få svar på dine spørgsmål.