Motorkøretøjer

Det er lovpligtigt at etablere en motoransvarsforsikring på biler, varevogne og selvkørende arbejdsmaskiner (også for uindregistrerede køretøjer som fx en havetraktor), hvis køretøjerne færdes på offentlig vej.

Motoransvarsforsikringen omfatter erstatningskrav i forbindelse med personskader og skader på ting tilhørende tredjemand. Forsikringen kan udvides med en kaskoforsikring, der omfatter fysiske skader på køretøjet – fx. skader ved færdselsuheld, glasskader og lignende.

Kørsel med elever

Kørsel med elever er udbredt på en del skoler. Ifølge Færdselsloven skal ethvert køretøj være omfattet af en ansvarsforsikring. Forsikringen dækker ting- og personskade i forbindelse med et færdselsuheld. Ansvarsgrundlaget er objektivt, det vil sige, at forsikringen skal dække, uanset om føreren kan bebrejdes uheldet eller ej.

Der er på den måde ikke noget forgjort i, at skoler transporterer elever i egne, ansattes eller forældres biler.

Vi er klar til at rådgive og hjælpe dig med at få svar på dine spørgsmål.