It og data

Private skoler og institutioner er dybt afhængige af it og dermed sårbare, hvis systemerne er utilgængelige – eksempelvis hvis data er blevet krypteret af en hacker. Samtidig er der blevet indført skærpede regler for håndtering af persondata og krav for rapportering til Datatilsynet, hvis oplysningerne er blevet uberettiget lækket til uvedkommende personer.

Med en cyberforsikring sikrer du, at medarbejderne hurtigst muligt bliver i stand til at arbejde videre med minimal gene for kunderne og dermed mindst muligt økonomisk tab.

Forsikringen dækker blandt andet:

  • Erstatningskrav som følge af brud på databeskyttelse eller aftale om fortrolighed
  • Forsvarsomkostninger
  • Medieansvar – eksempelvis krænkelse af ophavsrettigheder
  • Omkostninger til nærmere undersøgelser, advokatbistand, PR og kreditovervågning
  • Driftstab og meromkostninger til genetablering af data/software
  • Kontraktuelle bøder ved lagring af kreditkortoplysninger (tilvalg)

Forsikringen dækker tab og omkostninger i den skole eller institution, der har etableret forsikringen.

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrev fra WTW, så sikrer du, at du bliver opdateret med artikler om risikostyring, sikring og sikkerhed.

Vi er klar til at rådgive og hjælpe dig med at få svar på dine spørgsmål.