Da alle skader på person, bygning eller løsøre har gener til følge – både menneskelige og økonomiske – vejleder og rådgiver WTW hele tiden skolerne i optimering af deres skadeforebyggende tiltag.

Forebyggelse

Da alle skader på person, bygning eller løsøre har gener til følge – både menneskelige og økonomiske – vejleder og rådgiver WTW hele tiden skolerne i forsikringsprogrammet om optimering af skadeforebyggende tiltag.

Skadeforebyggelsesrapport

Alle skoler og institutioner i Skoleforsikringsprogrammet får adgang til en skadeforebyggelsesrapport, der er baseret på skolens egne oplysninger. Rapporten giver blandt andet anbefalinger til skadeforebyggelse af indbrudstyveriskader, vandskader og brandskader. Nogle af anbefalingerne vil formentlig kræve mindre investeringer, mens andre vil betyde indførelse af nye procedurer.

Vedligeholdelsesplan

I skoleforsikringsprogrammet stilles en vedligeholdelsesplan til rådighed, som vil lette arbejdet med planlægning og prioritering i forbindelse med vedligeholdelse af bygninger og grønne områder.

Velholdte ejendomme er mere værd og nødreparationer er dyre. Vedligeholdelsesplanen giver skolen et samlet overblik over bygningernes stand og hjælper med at prioritere fremtidig vedligeholdelse og økonomi. Skolen vil hermed få bedre overblik over bygningsmassen, få færre uforudsete udgifter og minimere risikoen for skader.

Willis Stifinder

De TAP’ere, der er omfattet af pensionsprogrammet i WTW , kan få personlig vejledning, hvis de bliver udsat for en arbejdsulykke, eller hvis de bliver sygemeldt af andre årsager.

Willis Stifinder Works

Hvis en medarbejder bliver udsat for en arbejdsulykke, kan Willis Stifinder Works hjælpe personen med at få den rette behandling, hjælp og viden. Målet er at sikre, at medarbejderen hurtigst muligt kan vende tilbage til en normal tilværelse efter en arbejdsskade.

Arbejdspladsvurdering (APV)

Når man har arbejdsskadeforsikring igennem Skoleforsikringsprogrammet, får man samtidig stillet en branchespecifik arbejdspladsvurderingsfacilitet til rådighed. APV-faciliteten gør arbejdet med at lave kortlægningen, herunder statistik på baggrund af kortlægningen, let og overskuelig.

En god APV giver mulighed for at arbejde systematisk og forebyggende med skolens arbejdsmiljø, hvorved man kan minimere risikoen for arbejdsskader og skabe øget trivsel på arbejdspladsen.

Kriminaliteten flytter sig …

Kriminalitet er en omskiftelig størrelse, som løbende tilpasser sig udviklingen i samfundet – og det medfører, at også skolernes risikobillede forandrer sig

Vi er klar til at rådgive og hjælpe dig med at få svar på dine spørgsmål.