Bygning og løsøre

Skoleforsikringsprogrammet på bygning og løsøre er på allrisk-vilkår.

Det vil sige, at stort set alle tænkelige skader er omfattet af ejendoms- og løsøreforsikringen – blandt andet brand, el-skader, stormskader, vandskader, rør- og stikledningsskader, svamp- og insektskader, glas- og sanitetsskader, skybruds- og tøbrudsskader.

I Skoleforsikringsprogrammet er der også en lang række ekstra dækninger, fx. hærværksskadedækning inklusiv graffiti, underforsikringsgarantier, motoransvarsdækning på uindregistrerede køretøjer, udvidet vandskade mm.

Sker der en skade på bygning eller løsøre, som medfører nogle meromkostninger til opretholdelse af driften eller en nedgang i omsætningen, er disse udgifter eller manglende indtægter også omfattet af forsikringen i indtil 24 måneder efter skadens opståen.

Definitionen på allrisk-vilkår

Forsikringen dækker direkte fysiske skader eller tab på de forsikrede bygninger eller genstande ved pludselige og uforudsete begivenheder af en hvilken som helst årsag, uanset om årsagen er pludselig eller ej.

Elevens indbo

Elevens indbo er som udgangspunkt dækket af skolens allrisk-forsikring, men med en begrænset dækning på 15.000 kroner. Dækningen er dog subsidiær i forhold til elevens egen (eller forældrenes) indboforsikring.

Derudover er der alene dækning for samme typer af skader som for skolens øvrige løsøre og med samme selvrisiko.

Vi anbefaler derfor forældrene at tegne egen forsikring for elevernes indbo, mens de er på skolen. Det kan i den forbindelse være en god idé at kontakte jeres forsikringsselskab for at sikre jer, at indboet også er dækket, når eleven fast har det opbevaret på skolen.

Tyverisikring

Skoler har ofte en del særligt løsøre som it-udstyr, musik-udstyr og lignende. Har en skole særligt løsøre for mere end 219.321 kroner (indeks 2021) pr. fritliggende bygning, er der tale om tyverisikringsniveau 20. Det betyder, at forsikringsselskabet blandt andet stiller krav om installering af tyverialarmanlæg med overførsel til godkendt kontrolcentral. Er der løsøre for mere end 584.858 kroner (indeks 2021) er det sikringsniveau 30, der skal overholdes. Ved sikringsniveau 30 tager WTW en dialog med forsikringsselskabet på skolens vegne om en konkret løsning.

Se en detaljeret beskrivelse af sikringsniveauerne

Kontakt WTW for en uddybende rådgivning om sikring og risikostyring.

Vi er klar til at rådgive og hjælpe dig med at få svar på dine spørgsmål.