Bygning og løsøre

Skoleforsikringsprogrammet på bygning og løsøre er på allrisk-vilkår.

Det vil sige, at stort set alle tænkelige skader er omfattet af ejendoms- og løsøreforsikringen – blandt andet brand, el-skader, stormskader, vandskader, rør- og stikledningsskader, svamp- og insektskader, glas- og sanitetsskader, skybruds- og tøbrudsskader.

I Skoleforsikringsprogrammet er der også en lang række ekstra dækninger, fx. hærværksskadedækning inklusiv graffiti, underforsikringsgarantier, motoransvarsdækning på uindregistrerede køretøjer, udvidet vandskade mm.

Sker der en skade på bygning eller løsøre, som medfører nogle meromkostninger til opretholdelse af driften eller en nedgang i omsætningen, er disse udgifter eller manglende indtægter også omfattet af forsikringen i indtil 24 måneder efter skadens opståen.

Definitionen på allrisk-vilkår

Forsikringen dækker direkte fysiske skader eller tab på de forsikrede bygninger eller genstande ved pludselige og uforudsete begivenheder af en hvilken som helst årsag, uanset om årsagen er pludselig eller ej.

Ansvar for lånt og lejet udstyr

Skoler låner og lejer til tider udstyr. Når man låner og lejer noget, skal man som udgangspunkt levere det tilbage i samme stand, som da man modtog det.

På skolens løsøreforsikring er der allrisk-dækning, det vil sige, at stort set alle skader på løsøret vil være omfattet. Løsøreforsikringen undtager dog ansvar for skader sket på lånte og lejede genstande.

Tyverisikring

Skoler har ofte en del særligt løsøre som edb-udstyr, musik-udstyr og lignende. Har en skole særligt løsøre for mere end 210.599 kroner pr. fritliggende bygning, er der tale om tyverisikringsniveau 20. Det betyder, at forsikringsselskabet blandt andet stiller krav om installering af tyverialarmanlæg med overførsel til godkendt kontrolcentral. Er der løsøre for mere end 561.598 kroner er det sikringsniveau 30, der skal overholdes. Ved sikringsniveau 30 tager Willis Towers Watson en dialog med forsikringsselskabet på skolens vegne om en konkret løsning.

Vi er klar til at rådgive og hjælpe dig med at få svar på dine spørgsmål.