Beredskab

Beredskabsforsikring er et særligt forsikringsprodukt, WTW har udviklet til skoler. Et pludseligt dødsfald hos en elev i skoletiden, et selvmordsforsøg hos en elev i skoletiden, en kæntringsulykke samt en forbrændt elev på en lejrtur er blandt de krisesituationer, der har været anledning til at udvikle forsikringen.

I konkrete krisesituationer er der blevet konstateret et behov for psykologisk krisehjælp, kommunikationsrådgivning, hjælp til genopretning af renommè samt en køreklar beredskabsplan ved visse kritiske situationer.

Forsikringen dækker:

 • Psykologisk krisehjælp – maks. 8 behandlinger pr. person og i alt 100.000 kroner pr. år.
 • Kommunikationsrådgivning – mulighed for at få rådgivning for indtil 100.000 kroner pr. år.
 • Genopretning af renommè – mulighed for at anvende denne ydelse for indtil 50.000 kroner pr. år.

Aktivering af forsikringen

Forsikringsdækningen bliver aktiveret ved følgende begivenheder sket i skoletiden:

 • Ulykker der har kostet menneskeliv, eller hvor der har været overhængende fare for menneskeliv
 • Fysisk vold med alvorlig tilskadekomst mod ansatte eller elever
 • Pludselige dødsfald hos ansatte eller elever
 • Skoleskyderier og lignende
 • Pædofilisager der bliver anmeldt til politiet (den anklagede er ikke omfattet).

Forsikringen er desuden udvidet til at dække kommunikationsrådgivning ved negativ omtale opstået i skoletiden i lokale eller nationale nyhedsmedier, herunder men ikke begrænset til radio, tv, aviser, magasiner eller internettet, hvor sikrede er nævnt ved navn. Undtaget er enhver negativ omtale forårsaget af individuelle personer (som eksempelvis opslag på sociale medier og lignende).

Beredskabsplaner

Herudover indeholder forsikringen et digitalt værktøj til udfærdigelse af beredskabsplaner. Værktøjet sikrer, at det er nemt for jer at overholde lovgivningen på området og en professionel og systematisk håndtering af jeres beredskab. Skolen eller institutionen kan til enhver tid få adgang til beredskabsplanerne fra tablets og pc’ere.

Beredskabsplanerne er udviklet i to versioner: En overordnet beredskabsplan og en hændelsesbaseret beredskabsplan.

Den overordnede beredskabsplan opsamler de forskellige scenarier indenfor følgende kategorier:

 • Bygnings- og løsøreskader
 • Ulykker
 • Dødsfald
 • Trusler/skoleskyderier o.l.
 • Pædofili

Den hændelsesspecificerede beredskabsplan er inddelt efter de specifikke hændelser, der kan finde sted indenfor de ovennævnte kategorier. Som skole eller institution vælger I selv, hvilken beredskabsplan I ønsker.

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrev fra WTW, så sikrer du, at du bliver opdateret med artikler om risikostyring, sikring og sikkerhed.

Vi er klar til at rådgive og hjælpe dig med at få svar på dine spørgsmål.